Ing.Pavel Bohanes

 

Narodil jsem se v roce 1969. Vystudoval jsem Vysokou školu báňskou v Ostravě, kterou jsem ukončil v roce 1993. Po ukončení studií jsem pracoval ve společnosti SWS Slezan jako programátor, následně jsem pracoval 2 roky ve Válcovnách plechu F-M, a.s. jako správce sítě Energetiky VP F-M, a.s. Od roku 1998 až dosud pracuji jako středoškolský učitel, metodik a koordinátor ICT školy. Od roku 2003 souběžně podnikám nebo jsem podnikal v oblasti Informačních a telekomunikačních technologií a zavádění sytému managementu kvality. Nyní se zabývám i ochranou osobních údajů (GDPR).

Volný čas věnuji své dceři a dvěma synům. Mezi mé záliby patří rodina, házená, vodní a cykloturistika, v zimě lyžování a posilovna.

Priority kandidáta;

zlepšení podmínek v oblasti sportovního vyžití, především dětí a mládeže, např. úpravy ploch u obytných domů na Riviéře a v dalších částech města. Co největší (nejširší) zapojení dětí a mládeže do programu zdravého životního stylu a prevence sociálně patologických jevů. Dále v oblasti práce s mládeží rozvoj výchovy k dobrovolnictví a jejich realizace. Ochrana životního prostředí a tvorba zdravých životních podmínek ve městě, včetně rozšiřování našeho Faunaparuku. Rozšiřování zelených ploch a výsadba zeleně, péče o čistotu města se zapojením dětí a mládeže. Na základě zkušeností již realizovaných projektů v rámci EU, realizace dalších projektů ve prospěch nejen výše uvedeného. V neposlední řadě podpora a zlepšení kvality životních podmínek seniorů, kde jsem nabral zkušenosti při vypomáhání budování obdobných zařízení, jež vedla moje maminka paní Marie Bohanesová pod záštitou Charity Frýdek-Místek. Následně pak propojení mezigeračních vztahů. V rámci školních a mimoškolních projektů prosazování inkluze handicapovaných jedinců a tvorba zázemí pro ně.

 

Ing. Pavel Bohanes

Sídlo hnutí Občané spolu - Nezávislí:

8. pěšího pluku 2380
Frýdek-Místek
738 01


Provozní účet: 115-3031490237/0100
Transparentní účet: 115-5646610257/0100