Ing. Eva Richtrová

Vážení spoluobčané,

nejsem „politický turista“ ani „přeběhlík“, ale své členství v ČSSD jsem se rozhodla ukončit v okamžiku, kdy po komunálních volbách v r. 2014 velmi rychle ztroskotala utvořená koalice vítězného  ANO a  ČSSD . Moji  bývalí kolegové z ČSSD se rozhodli  vytvořit  novou koalici s uskupením Naše město , KDU-ČSL a s podporou  některých členů KSČM.  Vzhledem k mým dlouholetým negativním zkušenostem s některými členy uskupení Naše město a jejich finančními podporovateli, jsem se rozhodla  v lednu 2016 raději opustit řady ČSSD, než se podílet  na prosazování   programu nově vzniklé koalice ovlivňované „kmotry“.

Uskupení Občané spolu nezávislí (OSN ), které se bude ucházet o vaši podporu v říjnových volbách, má na své kandidátce výrazné osobnosti našeho města  - podnikatele, lékaře, sportovce, učitele i předsedy osadních výborů z našich okrajových částí. Ti všichni jsou pro mne zárukou toho, že pokud se stanou členy zastupitelstva našeho města, budou vždy rozhodovat ve prospěch Frýdku Místku a jejich občanů ,nikoliv ve svůj prospěch.

Je mi líto, že současná a dnes rozhádaná  radniční „koalice“ zapomněla na to, že město není jejich, ale mají ho jen „půjčené“ na dobu 4 let svého mandátu.  A měli by se ze svých kroků po 4 letech zodpovídat . Zkuste se zamyslet nad tím, co pro vás osobně se za poslední 4 roky změnilo k lepšímu.  Zda vaše připomínky koalice řešila a vyřešila , zda měli členové vedení města trpělivost vás vyslechnout a vašimi byť drobnými problémy se zabývat. Mám osobní zkušenost např. se žádostí o umístění laviček na konkrétním místě, kdy ani petice nepomohla  a ani po více než roce naše žádost nebyla vyřešena. A přitom se nejedná o žádné závratné finanční částky, které by rozpočet města „neunesl“. Technické služby se mohou sebevíc  snažit, ale pokud vedení města nerozhodne, tak TS a.s. nic z požadavků nás občanů realizovat nemohou.

Je správná každoročně mnohamilionová podpora fotbalu a hokeje i přes podvody, které vyplývají na povrch ? A co přestavba Národního domu u průtahu městem s nutností přikoupit Banku Moravia ? A prosazování  Dopravního podniku města, na kterém se koalice nebyla schopna shodnout ?  A samostatnou kapitolou jsou okrajové části našeho města. Copak jejich obyvatelé nejsou  občany města ?  Za „cirkus“ kolem nabytí minimotorestu v Zelinkovicích by se měli  zastupitelé stydět !

Jsem přesvědčena o tom , že můžeme město vrátit zpět ke vstřícnějšímu vztahu k nám občanům a  našim potřebám. Záleží jen na nás, zda se rozhodneme jít k říjnovým volbám a  zvážíme podporu jiným subjektům, než těm dnešním koaličním !!!

Richtrová

Sídlo hnutí Občané spolu - Nezávislí:

8. pěšího pluku 2380
Frýdek-Místek
738 01


Provozní účet: 115-3031490237/0100
Transparentní účet: 115-5646610257/0100