VOLEBNÍ PROGRAM OSN 2018

Vážení spoluobčané.

Občané spolu - Nezávislí je hnutí občanů Frýdku - Místku, kteří se chtějí profilovat - a mít co říct - v otázkách regionu Frýdeckomístecka. Naším cílem není kritika ostatních - jen chceme dělat vše líp s cílem jednoduchého významu věty: "Příjemného soužití občanů v hezkém městě Frýdek - Místek".Základním bodem politiky hnutí Občané spolu - Nezávislí  ve Frýdku-Místku jste ale VY, občané našeho města.

Zkrátili jsme pro Vás celý volební program hnutí Občané spolu – Nezávislí, pro komunální volby, které se budou konat ve dnech 5 - 6. října 2018 do 11 hlavních bodů.

1. Nové startovací byty pro mladé rodiny

- zajistíme výstavbu nových startovacích bytů pro mladé lidi s dotovaným nájmem na 7 let

2.Větší podpora seniorů a péče o ně

-rozšíříme možnosti dostupného a důstojného bydlení pro seniory.

- zlepšíme bezbariérový pohyb ve městě 

-zajistíme malometrážní byty pro seniory

- podpoříme činnost klubů seniorů a jejich aktivity nejen v Domě aktivních seniorů.

 

3. Bezpečnost  ve městě je naší prioritou

- nainstalujeme nové kamery ve všech částech města

-posílíme hlídkovou činnost v problémových částech a odlehlých          

  města

-zlepšíme materiální vybavení městské policie

- zrealizujeme projekty na ochranu seniorů, jak na veřejných, tak i

  v domácnostech.

- rozšíříme a zkvalitníme spolupráci městské policie s Policií ČR

- zintenzivníme prevenci kriminality na školách

 

4. Podpora místních podnikatelů

- prohloubíme stávající spolupráci s podnikateli a živnostníky.

- vytvoříme příznivé prostředí pro nové investory

- zlepšíme spolupráci s místními podnikateli a živnostníky

 

5. Zavedení  celoplošné WIFI ve  městě

- zajistíme vytvoření celoplošné WIFI síťe ve městě

- vybudování interaktivních a informačních panelů ve Frýdku -

 Místku

 

6. Nové a kvalitnější sportoviště pro občany

- chceme rozumně podporovat stávající sportovní a kulturní

  organizace působící ve Frýdku-Místku

- vybudujeme také nová sportoviště – mj. celoroční

  beachvolejbalové hřiště

- vybudujeme nová zařízení pro volnočasové aktivity

 

7. Průhledné financování sportovních oddílů a kulturních spolků

- zprůhledníme financování sportovních a kulturních spolků

- budeme spolupracovat s místními neziskovými organizacemi a

  podporovat je

 

8. Realizace priorit a potřeb okrajových částí města

- vybudujeme tolik potřebnou kanalizaci v okrajových částech

  města

- budeme podporovat místní kulturní a společenské dění v

  okrajových částech města

- budeme pokračovat v opravě cest a chodníků

- zlepšíme osvětlení v okrajových částech města

- vybudování zařízení pro volnočasové aktivity

 

9. MHD i nadále ZDARMA

- zachováme MHD ve Frýdku- Místku a v okrajových částech

  města ZDARMA

- zlepšíme podmínky pro cestující jak v autobusech,

  tak i na zastávkách

 

10. Více parkovacích míst ve Frýdku - Místku

- zasadíme se o vyřešení problematiky s parkovacími místy

  ve Frýdku-Místku

 

11.Ochrana životního prostředí 

-Využití obnovitelných zdrojů v městských budovách a na veřejných prostranstvích (např. fotovoltaické panely)

-Redukce používání plastových výrobků v městských budovách (např. používání bio-oxo tašek)

-Paperless management (výrazné snížení používání papíru v městských budovách digitalizací)

- Využití úsporných LED svítidel ke snížení spotřeby energie a redukci emisí (veřejné osvětlení a městské budovy)

-Podpora recyklace (rozšíření počtu košů k třídění odpadu)

-Vytvoření ekologického image města, úspora městského rozpočtu.

                                                     Vždy s Vámi

Sídlo hnutí Občané spolu - Nezávislí:

8. pěšího pluku 2380
Frýdek-Místek
738 01


Provozní účet: 115-3031490237/0100
Transparentní účet: 115-5646610257/0100