Více péče pro naše seniory

Vážení spoluobčané !

Jmenuji se Eva Richtrová, až do r. 1998 jsem učila na Střední  průmyslové  škole  ve Frýdku – Místku odborné maturitní předměty – nauku o kovech, tváření kovů a příbuzné předměty. Protože jsem se členkou zastupitelstva města Frýdku – Místku stala již v r. 1990, přijala jsem po komunálních volbách v r.1998 nabídku na uvolněnou funkci místostarostky města. Až do dnešních dnů jsem tedy prošla všemi posty od řadové členky zastupitelstva až po funkci primátorky města. Troufám si tedy říct, že o komunální politice něco vím. Proto jsem přesvědčena, že lze k občanům a jejich potřebám přistupovat i jinak než to předvádí současná radniční koalice.

A to je důvod, proč jsem se rozhodla požádat o vaši podporu i v letošních komunálních volbách.

 

Komunální politika není  ani  jen o heslech a volebních programech jednotlivých  kandidujících subjektů, protože v téměř 80 % se jejich volební programy shodují.  Ale je o lidech, kteří o potřebách města a jeho občanů rozhodují, tedy o lidech na kandidátkách. Na rozdíl od „velké“ politiky kandidáty přece znáte, jsme sice větší město, ale téměř všichni znají všechny. A na kandidátce hnutí Občané spolu - nezávislí jsou jména lidí, kterých já osobně si velmi vážím, věřím jim a jsou pro mě zárukou  poctivosti , pracovitosti a umí rozhodovat s rozumem.

A co mimo jiné pokládám za důležité  pro příští roky :

V našem městě počet obyvatel neustále klesá. K  1. 1. 2018 nás bylo už jen něco málo přes 56.000 občanů ČR.  Z tohoto počtu je více než  14.700 občanů ve věku nad 60 let. Je to  tedy  více než 25 % z celkového počtu obyvatel. Proto je třeba se více zaměřit na potřeby seniorů v našem městě. Po 15 letech se letos konečně začal stavět Dům pro aktivní seniory.  Podpořit  financování  jeho provozních nákladů z rozpočtu města bude nutností, stejně tak jako podpořit  činnost  klubů seniorů a jejich aktivity.

Co považuji za nezbytné z těch „malých“ věcí, je doplnit chybějící lavičky a přístřešky na autobusových zastávkách, zvýšit celkový počet laviček na sídlištích a na trasách pro pěší, protože „klouby“ trápí nejen seniory. A znovu prověřit bezbariérové přístupy do zařízení města i v domech s pečovatelskou  službou . Stejně tak se zamyslet nad možností  volit trasy linek autobusů městské hromadné dopravy tak, aby na polikliniku a do nemocnice bylo možno se dostat s co možná minimálním počtem přestupů apod.

A co malometrážní byty pro seniory, kteří  již přišli o partnera ? Nájem není nejlevnější a větší byty by mohla využít početnější rodina… Naše  sociální služby musíme zachovat minimálně na dnešní úrovni. Protože však zdravotní stav mnohých seniorů vyžaduje zvýšenou odbornou péči, na kterou většinou v rodinách nestačí a čekací doby na umístění v zařízeních s pečovatelskou službou se prodlužují, další  zařízení s pečovatelskou službou bude časem nutností. A takové zařízení „rodinného typu“  s kapacitou kolem 50 lůžek by určitě pro naše město bylo přínosem.

Při takovém počtu seniorů  našeho města bych uvítala ustavení komise - „rady starších“-, která  by posuzovala  záměry města právě z pohledu a zkušeností  lidí staršího věku, kteří mají o dění ve městě přehled ( dnes  existuje jen poradní orgán primátora ) a umí posoudit potřeby seniorů.

Jiný přístup bych zvolila k okrajovým částem našeho města a k jejich oprávněným potřebám. Vždyť  to jsou také občané města ! A např. vybudování kanalizace ve všech našich okrajových částech  města je určitě požadavek  oprávněný !

Věřte, že  Hnutí Občané spolu – nezávislí bude  vždy na  straně Vašich potřeb a požadavků!

Richtrová

 

 

Sídlo hnutí Občané spolu - Nezávislí:

8. pěšího pluku 2380
Frýdek-Místek
738 01


Provozní účet: 115-3031490237/0100
Transparentní účet: 115-5646610257/0100