V Ostravě diskutovali manažeři o zkušenostech s Průmyslem 4.0

Ve čtvrtek 27. dubna 2017 proběhla v Ostravě námi pořádaná konferenceDigitalizace a Průmysl 4.0 v praxi. Přítomní manažeři si na ní vyměňovali zkušenosti a seznamovali se s výsledky, jaké do jejich podniků dosud přinesly nejnovější trendy čtvrté průmyslové revoluce.

Akci jsme zároveň využili k představení absolutní novinky z naší vlastní tvorby – bezpapírové dílny InduStream. Aplikace navazuje na dosavadní řešení pro terminálový a automatizovaný sběr dat a přidává k nim řadu dalších funkcí i nové grafické prostředí.

Akce se konala pod záštitou Moravskoslezského kraje a mezi řečníky tak byl i náměstek hejtmana Jakub Unucka. Ve svém příspěvku upozornil mimo jiné na problém s přeskupením pracovníků a odchodem lidí z kraje. „Odhady říkají, že z dělnických pozic brzy odejde dvacet procent lidí. Nechceme, aby tito lidé odešli i z kraje. Zejména chceme zabránit odchodu mladých,“ uvedl J. Unucka s tím, že kraj odchodu mladých lidí chce čelit zaváděním chytrých řešení, která budou pro takzvanou generaci mileniálů atraktivní, ovšem užitečná budou pro všechny obyvatele. Kraj za tímto účelem vyhlásil soutěž a do 10. srpna 2017 přijímá přihlášky projektů, které je připraven finančně podpořit. „Řešení musejí být pro občany zdarma a ve formě pilotních projektů být fyzicky hotová do konce roku 2017. Chceme lidem názorně ukázat, co je to chytrý kraj,“ dodal Jakub Unucka.

Podle dalších řečníků na volné pracovníky firmy z regionu už netrpělivě čekají. Například Martin Péťa, ředitel logistiky ostravské firmy Démos trade, největšího českého dodavatele sortimentu pro výrobce nábytku, potvrdil, že se s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců do provozu potýkají dlouhodobě. I proto jeho společnost investuje do digitalizace a automatizace. V loňském roce například výrazně rozšířila a zmodernizovala skladovací prostory, kde kvalifikované pracovníky využívá na kontrolních, kompletačních a balicích stanovištích jinak automatizované linky.

Že digitalizace a Průmysl 4.0 přinášejí kromě vyššího výkonu i vyšší kvalitu výroby, ujistil hosty Nshan Avetisjan, Representative Executive Officer firmy MARLENKA international, která vyrábí známé medové dezerty. „Modernizace nám zajistila snížení reklamací. Aktuálně připadá jedna reklamace na 200 000 vyrobených kusů produktů. Přitom se za poslední čtyři roky zvýšil objem produkce trojnásobně, na více než 6 milionů kusů,“ řekl N. Avetisjan. Podnik, který založil jeho otec původně na ruční výrobě, dnes z Frýdku-Místku exportuje do 40 zemí světa a každý rok přidává čtyři další státy.

Za ITeuro vystoupili na konferenci ředitelka Slávka Klepková, produktový manažer Petr Boháčobchodní a marketingový ředitel Vladimír Olšák. S. Klepková v úvodním proslovu připomněla význam i symboliku průmyslu pro Moravskoslezský kraj. P. Boháč prezentoval nástroje pro pokročilé plánování výroby a konfiguraci zakázek, které jsou k dispozici s prokazatelnými přínosy již řadu let, přesto řada zdejších firem s jejich využitím dosud váhá. V. Olšák pak vysvětlil význam distribuce digitalizované dokumentace a informací mezi výrobou a dalšími částmi podniků a různými informačními systémy, což jsou některé z funkcí nového produktu InduStream od ITeuro. Aplikace založená na konceptu bezpapírové dílny umožňuje zefektivnit výrobu, zpřesnit data odváděná do ERP systémů a díky automatizace procesů odstranit i řadu lidských chyb.

Sídlo hnutí Občané spolu - Nezávislí:

8. pěšího pluku 2380
Frýdek-Místek
738 01


Provozní účet: 115-3031490237/0100
Transparentní účet: 115-5646610257/0100