↑ Return to MÍSTNÍ ORGANIZACE

Občané spolu – Nezávislí: Sviadnov

Jsme nezávislé hnutí, které bylo založeno na podzim roku 2013 ve Frýdku – Místku jako alternativa pro ty, co jsou přesvědčeni, že současná politická scéna je prohnilá, prolezlá různými lobby skupinami, která již nemá svým obyvatelům co nabídnout a je odtržena od reality běžného života občanů. Registraci na Ministerstvu vnitra ČR jsme získali v červenci 2014.

Jsme založeni na jednoduché organizaci, principech důvěry, slušnosti a nezávislosti na stávajících politických stranách a zájmových skupinách. Naši kandidátní listinu pro Sviadnov naleznete ZDE.

Co chceme:

  • chceme dát příležitost všem se veřejně vyjádřit k problematice života v obci, např. prostřednictvím pravidelných hovorů s občany. Tyto hovory by měly být předobrazem všeho, co lidi na vybavenosti obce trápí, co se v obci změní, vylepší, vybuduje v nejbližší i vzdálenější době a měly by být zároveň zdrojem námětů pro práci zastupitelstva
  • chceme, aby se lidé mohli vyjádřit k obecním záležitostem prostřednictvím místního referenda
  • chceme umožnit sledování jednání zastupitelstva co nejširšímu okruhu občanů obce, a to např. prostřednictvím jejich přímé účasti na zasedáních, sledováním lokální televize (dle platné legislativy a možnosti obce), videozáznamů ze zasedání, přesných zápisů z jednání, včetně diskuzí a záznamu kdo a jak hlasoval, vyvěšením na vývěsce OÚ, zvýšit počet vývěsek, tak aby se mohli lidé obeznámit s děním v obci v nových vzdálenějších lokalitách a informovali se o svých zvolených zástupcích, jak odvádějí svoji práci v zastupitelstvu obce
  • chceme spolupracovat s Policií ČR a Městskou policií ve FM v rámci dané legislativy ke snížení přestupků a prohřešků proti občanskému soužití, aby se občané (především senioři) ve svých domovech cítili bezpečně. Nekompromisně postupovat proti těm, kdo narušují pořádek, ničí majetek obce i občanů
  • chceme nadále podporovat výstavbu rodinných domů budováním veřejných sítí a komunikací z prostředků dotací
  • chceme maximální a účelné využití majetku obce
  • chceme zdokonalit systém odpadového hospodářství, např. vybudováním vlastního sběrného dvora, navýšením počtu odpadních nádob u separovaných odpadů dle potřeby a vytíženosti (papír, plast, sklo), preventivní osvětou zvyšovat vytříděnost jednotlivých odpadů a zamezit vzájemné kontaminaci těchto komodit<