↑ Return to MÍSTNÍ ORGANIZACE

Občané spolu – Nezávislí: Frýdlant nad Ostravicí

Občané spolu – Nezávislí, je hnutím občanů Frýdlantu nad Ostravicí, kteří cítí potřebu zlepšit život všem občanům města, neboť město má sloužit nám všem, daňovým poplatníkům. Našim cílem je konečně naplnit slova paní Hercíkové-Potocké o Frýdlantu – bráně Beskyd. A touto bránou by mělo být podhorské městečko, které je plné života, radosti, spokojených obyvatel všech generací a prosperujících živností. Naši kandidátní listinu pro Frýdlant nad Ostravicí naleznete ZDE.

Chceme zde dosáhnout:

  • V maximální míře průhledné financování veřejné správy. Veškeré výdaje města musí být srozumitelné, smysluplně a účelně vynaložené. Např. formou elektronických internetových aukcí.
  • Frýdlant nad Ostravicí stále nenaplňuje vizi města, kam směřují turisté trávit svou dovolenou. Proto je třeba toto město zviditelnit , popularizovat a vybavit tzv. turistickými tahouny. Turisté mohou finančně velmi pozvednout ekonomickou situaci jak živností, tak následně řešit nezaměstnanost a též pozvednout úroveň městské pokladny.
  • Podpora městské knihovny – Současná knihovna se sice stěhuje do nového kulturního domu, přesto prostředky pro obnovu knižního fondu neustále klesají. Současné investice města do knihovny zdaleka nesplňují ani parametry doporučované Ministerstvem kultury. Náklady na nákup knih a časopisů jsou jen zhruba třetinové, vybavení počítači je zastaralé. Knihovna by měla být kulturním místem pro setkání všech generací, místem, které zpřístupňuje odborné informace z mnoha oborů pro děti, mládež a dospělé všech generací a zájmů.
  • V maximální míře omezit hazard ve městě.
  • Nápomoc při řešení drogové problematiky, kooperace se školami a snaha omezit počet drogově závislých obyvatel města.
  • Podpora vzniku městského parku s možnosti relaxace jak pro děti různých věkových skupin, tak pro dospělé.
  • Podpora volnočasových aktivit dorůstající populace a také seniory.
  • Budeme podporovat zachování stávající výše poplatků daně z nemovitosti.
  • Chceme se zasadit o lepší informovanost mezi občany o významu třídění odpadů a díky tomuto optimalizovat svoz odpadů a pokusit se snížit tento poplatek.

Milí spoluobčané, společně můžeme dosáhnout mnoha pozitivních změn v rozvoji města, které je nejen branou do Beskyd, ale také místem, kde se dobře žije společně všem generacím.

 

Vaši Občané spolu – Nezávislí z Frýdlantu nad Ostravicí