↑ Return to MÍSTNÍ ORGANIZACE

Občané spolu – Nezávislí: Horní Suchá

Občané spolu – Nezávislí je hnutí občanů Horní Suché, kteří chtějí vystoupit z řady – a mít co říct – v otázkách obce Horní Suchá a jejího okolí.

Našim cílem je dosáhnout jednoduchého významu věty: „Příjemné soužití občanů v hezké obci Horní Suchá“. Domníváme se, že je žádoucí, nahradit absenci komunikace s širokou veřejností ve všech oblastech obecního veřejného prostoru a u strategických projektů obce. My, kteří zastupujeme toto hnutí v naší obci, spolu s Vámi tady žijeme, snažíme se být s ostatními občany v každodenním kontaktu. Víme, že se zde dějí věci, které bez včasné prevence mohou vést ke zhoršení kvality života v naší obci do budoucna.

Víme, že když se chce, tak to skutečně jde. Máme spoustu životních zkušeností, profesní úspěšnost a také dobré kontakty s ostatními spoluobčany naší obce Horní Suchá. Naši kandidátní listinu pro Sviadnov naleznete ZDE

Hlavní body na které se zaměřujeme:

Průhledné financování veřejné správy

Hnutí má zájem zajistit především průhlednost financování při zadávání veřejných zakázek a to například formou elektronických internetových aukcí

Podpora bezpečnosti občanů ve městě

V rámci bezpečnosti občanů obce Horní Suchá, chce hnutí Občané spolu – Nezávislí v návaznosti na zvyšování kriminality, apelovat na zabezpečení bezpečnosti občanů nejen na státní bezpečnostní složky, ale také vytvořit vlastní hlídky známých rizikových lokalit z řad jejich vlastních obyvatel.

Práce s mládeží

V rámci prevence kriminality a podpory vzdělanosti mládeže najít způsob, který by pohltil naše dorůstající občany k vybití přebytečné energie sportem a kreativního nadání na místech k tomu určených. A to s co nejmenší finanční zátěží pro děti, a jejich rodiče

Zvýšení bezpečnosti na veřejných komunikacích

Vybudování bezpečnostních prvků na kritických místech, které díky nesprávnému řešení, či přílišné vytíženosti znamenají riziko pro chodce a cyklisty, především naše děti. Cílem je zviditelnění, zpomalení a eliminace možného rizika za využití co nejmenších nákladů s co největším efektem.

Zapojit do veškeré agendy a činností také okrajové části obce

Využít maximum kapacity prostorů pro kulturní akce s cílem přilákání investorů a návštěvníků k zviditelnění naší obce.

Jelikož je hnutí Občané spolu – Nezávislí v lokalitě obce Horní Suchá teprve v plenkách, záleží jen na Vás a vaší podpoře u voleb, zda získáme možnost tady co nejdříve zaznamenávat naše společné úspěchy.

Do společné práce s Vámi chceme vykročit pravou nohou……