V září budou po městě opět přistaveny velkoobjemové kontejnery

Statutární město Frýdek-Místek pokračuje v boji proti odkládání starého nepotřebného nábytku k popelnicím. Kontejnery na velkoobjemový odpad nechává přistavit na více jak šedesáti svozových místech v různých lokalitách města mnohem častěji, a to co druhý měsíc.

Letošní již čtvrtý svoz bude zahájen 10. září. Na žádost občanů se jednorázově uskuteční také na ulici Lískovecká naproti domu č. p. 2507, a to 13. září. Kontejnery budou dle harmonogramu (viz příloha) přistaveny vždy dopoledne uvedeného dne a odváženy budou následující den mezi 6. a 12. hodinou. Další, letošní poslední svoz, se uskuteční v listopadu.

Odkládání nábytku k popelnicím je nehygienické, neestetické a také finančně nákladné. Nelze ho totiž svážet s běžným odpadem, sváží se zvlášť vypraveným vozidlem do recyklačního střediska, kde se dále třídí. „Abychom odkládání nábytku k popelnicím co nejvíce omezili, přistavujeme po celém městě častěji, a to co druhý měsíc, velkoobjemové kontejnery. Lze do nich odložit nejen starý a nepotřebný nábytek, ale také koberce, matrace, dveře a podobně,“ řekl primátor Michal Pobucký.   

Odkládání věcí k popelnicím je považováno za zakládání černé skládky, za což v přestupkovém řízení hrozí sankce až do 50 tisíc korun.

V loňském roce bylo odvezeno od popelnic zejména v sídlištní zástavbě 225 tun starého a nepotřebného nábytku, což z městského rozpočtu vytáhlo přes 660 tisíc korun,“ připomenul primátor Pobucký s tím, že náklady spojené s častějším přistavením velkoobjemových kontejnerů jsou odhadovány na 175 tisíc korun.

Od dubna město pokračuje také ve svozu bioodpadu ze zahrad na území města, včetně místních částí Chlebovice, Lískovec, Lysůvky, Skalice a Zelinkovice. Probíhat bude až do konce listopadu.

Harmonogram svozu a rozmístění viz příloha.

 

HARMONOGRAM SVOZU BIOODPADŮ (duben–listopad 2018)

 

LICHÝ TÝDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

 

 

 

 

 

 

FRÝDEK

FRÝDEK

 

FRÝDEK

 

2. května

Jiráskova

Pod Vodojemem

Černá cesta

Petra Cingra

 

Čs. Červeného kříže

 

Bavlnářská

Josefa Kajetána Tyla

Potoční

Dobrovského

Pod Zámečkem

 

Josefa Skupy

 

Akátová

Josefa Hory

Prokopa Holého

H. Salichové

Podlesní

 

Lískovecká

 

Bedřicha Václavka

Joži Úprky

Puškinova

Horní

Přemyslovců

 

Maxe Švabinského

 

Borová

K Hájku

Resslova

J. Kaluse

Příkrá

 

Nad Lipinou

 

Bruzovská

K Lesu

Sadová (mezi ul. TGM a Novodvorskou)

Jana Čapka

Růžová

 

Revoluční

 

Cihelní

Karolíny Světlé

Jaroslava Haška

Rybnická

 

 

 

Divišova

Klicperova

Skautská

Jiřího Hakena

S. K. Neumanna

 

MÍSTEK

 

Dlouhá

Krátká

Slezská (od ul. Těšínské po křiž. u sup. ALBERT)

Jiřího Mahena

Sadová (mezi ul. Novodvorská a ar. firem)

 

Bahno-Hlíny

 

Dr. Jánského

Křižíkova

Jiřího z Poděbrad

 

Bahno-Rovňa

 

Dr. Petra

Legionářská

Smetanova

Kpt. Nálepky

Slavíčkova

 

Bahno-Štandl

 

Dr. Vančury

Lubojackého

Sokolská

Mikoláše Alše

Slezská (od křižovatky u supermarketu ALBERT směr Dobrá)

 

K Olešné

 

El. Krásnohorské

Malá

Střelniční

Na Podvolání

 

Na Hrázi

 

Fügnerova

Mánesova

Škarabelova

Na Poříčí

 

Nad Přehradou

 

Gajdošova

Mariánské nám.

Těšínská

Na Výsluní

Sokola Tůmy

 

Palkovická (od pekárny PINO směr Palkovice)

 

Gogolova

Míru

Tichá

Národních mučedníků

Spojovací

 

 

Horymírova

Na Bažinách

Třanovského

Nové Dvory-Hlíny

Staroměstská

 

Pod Štandlem

 

Husova

Na Podlesí

Třešňová

Nové Dvory-Kamenec  

Svatoplukova

 

Rybářská

 

Hutní

Na Příkopě

U Nemocnice

Nové Dvory-Podhůří      

Šeříková

 

 

 

I. J. Pešiny

Na Stráni

U Zavadilky

Ó. Lysohorského

V Zahradách

 

 

 

I. P. Pavlova

Na Veselé

V. Vantucha

Olbrachtova

Zátiší (za Hradem)

 

 

 

J. Božana

Na Vyhlídce

Vřesová

Panské Nové Dvory

Železniční

 

 

 

J. E. Purkyně

Nové Dvory-Vršavec

Zámecké náměstí

 

 

 

 

 

Jabloňová

Okružní

Zátiší

 

 

 

 

 

Jana Švermy

P. Jilemnického

Žižkova

 

 

 

 

 

SUDÝ TÝDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

 

 

 

 

 

CHLEBOVICE

MÍSTEK

MÍSTEK

FRÝDEK

SKALICE

 

17. listopadu

Fráni Šrámka

Ostravská

4. května

Maxima Gorkého

Bratří Šlapetů

 

LYSŮVKY

28. října

Frýdlantská

Palackého

Beskydská

Nad Potokem

Elišky Servátkové

 

 

Anenská

Hálkova

Pionýrů

Bezručova

Nerudova

Františka Krasla

 

ZELINKOVICE

Bahno-Příkopy

J. Opletala

Piskořova

Bohuslava Martinů

Nová

Jaroslava Olšáka

 

 

Boženy Němcové

Ke Splavu

Pod Letištěm

Emy Destinové

Palkovická (od křiž. s Podpuklí po pek. PINO)

Lískovec

 

 

Brožíkova

Kolaříkova

Příborská

F. Čejky

 

 

 

Březinova

Kollárova

Raisova

Františka Linharta

Pavlíkova

LÍSKOVEC

 

 

Březová

Křížkovského

Riegrova

Havlíčkova

Podpuklí

 

 

 

Čajkovského

Libušina

Říční

J. Jabůrkové

Polní

 

 

 

Čelakovského

Lidická

Spořilov

Janáčkova          

Rudolfa Vaška

 

 

 

ČSA

Malé náměstí

Stará Riviéra

Josefa Lady

Školská

 

 

 

Družstevní

Malý Koloredov

Svatopluka Čecha

Jungmannova

U Náhonu

 

 

 

Dvořákova

Marie Pujmanové

Svazarmovská

Kvapilova

Vojtěcha Martínka

 

 

 

Erbenova

Myslbekova

U Ostravice

Květná

Zborovská

 

 

 

Fibichova

Na Konečné

Vítězslava Nezvala

Luční

Zelená

 

 

 

Foersterova

nám. Svobody

Vojanova

 

 

 

 

 

Foglarova

Ondrášova

Vrchlického

 

 

 

 

 

Svoz objemného odpadu – září 2018

 

Harmonogram svozu objemného odpadu ve statutárním městě Frýdek-Místek

včetně místních částí v září 2018

 

Statutární město Frýdek-Místek, Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, který má v kompetenci nakládání s komunálním odpadem, připravil ve spolupráci se společností Frýdecká skládka, a.s., zajišťující svoz komunálního odpadu na území města Frýdku-Místku, harmonogram svozu objemného odpadu v září 2018, a to formou přistavení velkoobjemových kontejnerů. V září 2018 budou velkoobjemové kontejnery přistaveny
na 66 svozových místech, jak je uvedeno v harmonogramu níže. Přistaveny budou vždy dopoledne uvedeného dne, nejpozději do 14:00 hodin, a odváženy budou následující den mezi 06:00 až 12:00 hodinou. Odpad smí být odkládán pouze do kontejnerů! Jakékoliv odkládání odpadu mimo kontejner bude považováno za odkládání odpadu mimo vyhrazené místo dle ust. § 69 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s možností uložení pokuty
až do výše 50.000 Kč.
V době konání svozu bude Městská policie Frýdek-Místek provádět pravidelné kontroly konkrétních stanovišť a bude sankcionovat na místě ty, kteří se dopustí přestupku proti veřejnému pořádku, tj. odloží odpad mimo kontejner.

 

HARMONOGRAM SVOZU

 

Datum přistavení: Místo přistavení:

10. 9. Frýdek, Panské Nové Dvory 2416

Frýdek, Panské Nové Dvory 3444 (u býv. hř. TJ Slezan)

Frýdek, ul. K Hájku 140 (u obchodu)

Frýdek, ul. Lubojackého 2702 (napojení ul. J. E. Purkyně)

Frýdek, ul. Bruzovská 1826 (u vodárny)

Místek, ul. Kollárova 146 (u pečovatelských domů)

Místek, ul. Fibichova 1499 (poblíž gymnázia Petra Bezruče)

Místek, ul. Pionýrů 803

11. 9. Frýdek, ul. K Lesu 1822 (naproti kříže)

Frýdek, ul. Nové Dvory-Vršavec 1825 (u lesa)

Frýdek, ul. Mánesova 438 (u pivnice)

Frýdek, ul. Jeronýmova 428

Frýdek, ul. Míru poblíž č. p. 1327 (u prádelny)

Frýdek, ul. Míru za č. p. 1345 (u hřiště)

Místek, ul. Beethovenova 1857 (na parkovišti)

Místek, ul. Myslbekova 2034 (u rozvodny)

Místek, ul. Ke Splavu 1568 (u nádob na separovaný odpad)

12. 9. Lískovec 410 (za výrobnou krůtích výrobků)

Frýdek, ul. Jiřího Hakena 1658 (u večerky „Maják“)

Frýdek, ul. Slezská 2898 (na parkovišti)

Frýdek, ul. Černá cesta 2874 (u obchodu)

Frýdek, ul. Křižíkova 1352 (autobusové stanoviště VP)

Frýdek, ul. Tolstého 110 (u telefonní budky)

Frýdek, ul. Maxe Švabinského 2237 (směrem k ul. Lískovecká)

13. 9. Frýdek, ul. Slunečná (vedle I. P. Pavlova 284)

Frýdek, ul. Nad Mostárnou 2631 (u lávky)

Frýdek, ul. Josefa Skupy 2928 (za kulturním domem)

Frýdek, ul. Cihelní 3416 (u gymnázia a SOŠ, dříve 10. ZŠ)

Frýdek, ul. Klicperova 385 (u popelnic)

Frýdek, ul. Slunečná 290

Frýdek, ul. Slunečná 302

Frýdek, ul. Lískovecká (u domu č.p. 2086)

Frýdek, ul. Lískovecká (parkoviště naproti domu č.p. 2507) - mimořádný jednorázový svoz

17. 9. Místek, ul. Březinova 789 (u výměníku)

Místek, ul. Československé armády 1935 (na parkovišti)

Místek, ul. Anenská 632 (na parkovišti)

Místek, ul. Zdeňka Štěpánka 154 (za restaurantem)

Místek, ul. Bezručova 232 (u betonových zábran)

Místek, ul. K Olešné 1332

18. 9. Místek, ul. Jiřího Trnky (prostor u MŠ)

Místek, ul. Dr. Antonína Vaculíka 1899 (parkoviště za 8. ZŠ)

Místek, ul. Frýdlantská 2199 (u věžáků)

Zelinkovice, ul. Příborská 63 (poblíž MŠ, u nádob na separ. odpad)

Chlebovice, ul. Ke Studánce 128 (u transformátoru)

Chlebovice, ul. Františka Prokopa 110 (u pošty)

Chlebovice, ul. Stařičská 78 (u pana Martínka)

Chlebovice, ul. Vodičná 1 (Dům včelařů)

Lysůvky,  ul. Zahradnická 51 (naproti zahradnictví)

Zelinkovice, ul. Rovenská 5 (u lípy u odb. k jachting Palkovice)

19. 9. Frýdek, ul. Jana Čapka 3087

Frýdek, ul. M. Chasáka 3149

Frýdek, ul. Pekařská 3421 (za domem č. p. 3057)

Místek, ul. Pavlíkova 270 (u nádob na separovaný odpad)

Místek, ul. Lesní 505

Místek, ul. Palkovická 305 (u podchodu)

20. 9. Lískovec, ul. K Sedlištím 305 (u kulturního domu)

Lískovec, ul. K Sedlištím 281 (u hřbitova)

Skalice 61 (u kulturního domu)

Skalice 137 (u kostela)

Skalice 128 (u vrby)

Skalice 32 (u žampionárny)

Místek, ul. Vojtěcha Martínka 2373 (u hřiště)

Místek, ul. Kolaříkova 574

Místek, ul. Spořilov 1614 (za domem)

Místek, ul. Čelakovského 1474 (bývalá prodejna)

21. 9. – 24. 9. Skalice – Kamenec rozcestí (poblíž č. p. 399)

 

 

Do velkoobjemových kontejnerů ODKLÁDEJTE OBJEMNÝ ODPAD (např. skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace), NEODKLÁDEJTE nebezpečný odpad (např. mazací a motorové oleje, olejové filtry, televizory, monitory, počítače, obrazovky, lednice, mrazáky, zbytky barev, laků a ředidel, použité obaly od postřiků, autobaterie a monočlánky, prošlé a nepotřebné léky). Tyto odpady můžete zdarma odložit ve sběrném dvoře (ul. Panské Nové Dvory - v objektu společnosti Frýdecká skládka, a.s., ul. Jana Čapka - sídliště Slezská – bývalý areál stavebnin BETA, ul. Na Příkopě - pod estakádou, ul. Collo-louky – vedle supermarketu Tesco). Do velkoobjemových kontejnerů NEPATŘÍ stavební odpad ani biologický odpad (např. větve, tráva).

 

Změna umístění velkoobjemových kontejnerů v rámci ulice vyhrazena. Pro informace se můžete obrátit na odbor životního prostředí a zemědělství, tel. 558 609 516 nebo přímo na společnost Frýdecká skládka, a.s., tel. 558 440 066.

 

 

 

 

Sídlo hnutí Občané spolu - Nezávislí:

8. pěšího pluku 2380
Frýdek-Místek
738 01


Provozní účet: 115-3031490237/0100
Transparentní účet: 115-5646610257/0100