»

Čvn 18

Co s důchodcem?

Starý člověk, senior – co nás k těmto slovům napadá? Nemoc, samota, smutek, spousta času, důchod, vnoučata,… Většina těchto slov nepatří k pozitivním. O to tíživější je vnímání toho, že starými budeme jednou všichni, že to je část života, ke které neodvratně směřujeme. Nezanedbatelné je i vědomí, že stáří je dlouhé a „drahé“, namnoze prožívané s pocity viny a neužitečnosti.

Všechny výše uvedené pocity jsou legitimní a normální a odrážejí většinový přístup ke stáří jako k pasivnímu období, které nelze příliš ovlivnit, protože je ovládáno věcmi nepředvídatelnými – jako jsou nemoci, úrazy, smrt blízkých, politická a ekonomická situace apod. Na druhé straně stáří není nemoc. Je to část životního běhu se svými specifiky a je také velmi individuální. I v současné době, kdy mnoho znalostí, které starý člověk má, je vlivem rychlého vývoje již zastaralých. Takový člověk nám může nabídnout jedinečnou zkušenost svého života. Může nás obohatit svými úspěchy i neúspěchy a ukázat nám, jak stárnout.

Kdo je senior? Pojmem senior se označuje jakýkoli starý či starší člověk důchodového věku, tedy od 60 let výše. Obecně ve stáří dochází k úbytku kvality funkce smyslových orgánů. Podobně jako fyzická stránka se mění i psychika. Složité je vybavování a zapamatování nových informací či znalostí, proto je těžké se ve stáří cokoli nového učit.\r\nVýše uvedené „normální“ změny zcela určitě již samy o sobě mohou zásadně měnit pohled na svět, k tomu ale přibývá i mnoho psychických a sociálních souvislostí vyššího věku. Zhoršený sluch např. vede k omezení veškerých aktivit. Například nechodí ven, časem může odmítat chodit na nákupy a úřady, zhorší se jeho fyzická kondice a pomalu se začne pohybovat výhradně doma, s nikým nekomunikuje, protože již nemá partnera a děti bydlí daleko. Ačkoliv mu jeho fyzický stav dovoluje provádět veškeré aktivity, začne využívat pomoci sociálních služeb, které jsou dostupné. Například pečovatelky mu dojdou pro nákup, nosí mu jídlo. Špatně slyšící senior pak postupně ztrácí své schopnosti, protože přestane plánovat – nevaří, nakupují mu jiní. Nakonec není třeba na něco myslet do budoucna, není ani moc důležité vědět, jaký je den, člověk začíná zapomínat, světu okolo sebe moc nerozumí a uzavírá se do sebe. Zhoršení fyzické kondice v důsledku malé aktivity na sebe nenechá dlouho čekat, senior je nakonec totálně závislý na pomoci druhých. Jeho stav však není zaviněn stářím, ale izolací a na počátku špatně rozpoznanou potřebou pomoci.

V současné době vyspělé státy opouštějí vizi velkých domovů pro seniory, které vypadají spíše jako malé nemocnice. Přemístění z domácího přirozeného prostředí do pobytového zařízení bývá pro seniory těžké. Senior je vystaven velkému stresu, brzy dochází ke zhoršením zdravotního i psychického stavu a končí úmrtím. Hnutí „Občané spolu – Nezávislí“ bude v našem městě preferovat výstavbu menších domovů pro seniory tzv. domovy rodinného typu. Hnutí má možnost získat projekt na výstavbu rodinných domů pro seniory. Přízemí těchto domů je koncipováno bezbariérově pro manželský pár. V patře rodinného domu jsou dva bezbariérové obytné prostory pro osamocené seniory. Pro tyto rodinné domy bude zajištěna sociální péče, pravidelné návštěvy lékaře, pečovatelek, nákupy, kadeřník atd. Ke každému rodinnému domu bude k dispozici zahrada, kde mohou senioři relaxovat, případně zahradničit.

Další projekt pro seniory, který má hnutí možnost získat je bytový dům s pečovatelskou službou s kapacitou 35 obytných pokojů. Každý pokoj má vlastní bezbariérovou koupelnu, kuchyňku a balkón. V domě je výtah, deset garáží pro automobily, prádelna, ordinace lékaře a společenská místnost.

Naše hnutí nechce stavět v našem městě další obchodní domy, chceme našim seniorům zajistit důstojné a aktivní stáří. Tuto stránku nelze donekonečna přehlížet.

Autor: Ing. Martin Kožoušek