Prioritní cíle našeho hnutí Občané spolu – Nezávislí:

Průhledné financování veřejné správy

Hnutí má zájem zajistit především průhlednost financování při zadávání veřejných zakázek a to například formou elektronických internetových aukcí

Cenová politika dodávek tepla

Vzhledem k faktu, kdy dodavatel tepla Distep je v majetku Města Frýdek – Místek a zároveň je dodávka tepla jedna z nejdražších v ČR, bude hnutí usilovat o optimalizaci cenové úrovně pro občany města Frýdek – Místek.

Podpora bezpečnosti občanů ve městě

V rámci bezpečnosti občanů města Frýdek – Místek, chce hnutí Občané spolu – Nezávislí v návaznosti na vyšší kriminalitu než průměrnou, apelovat na zabezpečení bezpečnosti občanů nejen na státní bezpečnostní složky, ale především na Městskou policií, která je přímo řízená magistrátem.

Podpora vzdělanosti občanů

V souvislosti s absencí dostatečného předškolního vzdělávání malých občanů města, je jedním z cílů hnutí navýšení kapacity mateřských školek a jeslí.

Diskuse s občany k připravovaným strategickým projektům

V návaznosti na připravované významné a strategické projekty ve městě, považuje hnutí za nutnost tyto projektové akce prodiskutovávat s občany, případně je podrobněji se záměry seznamovat.